MAA ROLL

Ylijäämämaiden vastaanottoa

Maa Roll Oy on Rosk’n Roll Oy Ab:n omistama tytäryhtiö, joka ottaa vastaan pilaantumattomia ylijäämämaita. Vastaanottopisteemme sijaitsee Mömossenin jäteasemalla Sipoossa.