Vastaanottoehdot

Maa Roll Oy ottaa vastaan puhtaita kitkamaita, savi/humusmaata sekä valuvaa savea. Maankaatopaikkamme sijaitsee Sipoon jäteasemalla osoitteessa Ampuradantie 3, Sipoo.

 

Maa-ainesten vastaanotto

Pyydämme ilmoittamaan suurista maa-aineseristä etukäteen. Vuotuinen vastaanottokiintiömme on rajallinen ja vastaanottotilanne on hyvä varmistaa etukäteen ennen maanajoa.

Vastaanotettavan maa-aineksen haitta-ainepitoisuuksien tulee alittaa Vna 214/2007 mukaiset alemmat ohjearvot. Haitta-aineilla pilaantuneesta kohteesta vastaanotettavista maista tulee olla yhteydessä etukäteen ja maiden vastaanotto sovitaan tapauskohtaisesti kirjallisesti.

Kuormat vastaanotetaan hinnastomme mukaisesti kuormakohtaisilla hinnoilla. Vastaanottohenkilöstö tarkastaa kuormat vastaanoton yhteydessä. Kuormia ei punnita.

 

Toimiminen maankaatopaikka-alueella

Maankaatopaikka-alueella asioivien tulee noudattaa voimassa olevia määräyksiä, lupia sekä vastaanottohenkilökunnan antamia suullisia ja kirjallisia ohjeita.

Alueella liikkuessasi ja kuormia purkaessa pyydä tarvittaessa apua alueella toimivalta konekuskilta.

Älä pura kuormaa liian lähelle penkan reunaa.

Mikäli alueella on ruuhkaa, odota vuoroasi ja noudata henkilökunnan antamia ohjeita.

 

Vastaanotettavat maa-ainekset luokitellaan seuraavasti:

  • Kitkamaana vastaanotetaan ainoastaan soraa, hiekkaa ja moreenia sisältävät maa-ainekset
  • Savi/humusmaana vastaanotetaan hienoainespitoiset ainekset kuten savi ja siltti sekä multamaat
  • Valuvana savena käsitellään valuvat sekä liejuiset maa-ainekset

Vastaanottomaksu määräytyy kuormassa olevan huonoimman maa-aineksen mukaan.

 

Emme vastaanota alla mainittuja maa-ainesjätteitä:

  • Haitta-aineilla pilaantuneet maa-ainekset*
  • Vieraslajikasveja tai kasvin osia sisältävät kuormat
  • Jätettä sisältävät maa-ainekset**
  • Stabiloidut maa-ainekset
  • Sulfaattimaat
  • Imu- ja säiliöautokuormat
  • Kivituhka

*Pilaantuneeksi maa-ainekseksi luokitellaan maa-aines, jonka haitta-ainepitoisuudet ylittävät Vna 214/2007 mukaiset alemmat ohjearvot

**Jätteiksi luokitellaan muun muassa betoni, tiilet, muovi, puu, kannot, juurakot, pensaat ja suuret määrät risua

Mikäli kuormantarkastuksen tai purkamisen yhteydessä havaitaan, että maankaatopaikalle on tuotu pilaantunutta tai jätteitä sisältäviä maa-aineksia, on jätteen tuoja velvollinen toimittamaan kyseiset maa-ainekset alueelta pois jätteenkäsittelijälle, jolla on lupa käsitellä pilaantuneita tai jätettä sisältäviä maa-aineksia. Siirroista, konetöistä sekä muista maa-aineksen kuljettamiseen liittyvistä kustannuksista vastaa jätteen tuoja.

Konetöistä, kuten kuorman irrotuksesta ja lastauksesta perimme konetyömaksun alkavalta puolelta tunnilta.