HUOM! Maiden vastaanotto vuodelta 2021 on päättynyt.

Vastaanottoehdot

Maa Roll Oy ottaa vastaan puhtaita kitkamaita, savi/humusmaata sekä valuvaa savea. Vastaanottopaikkamme sijaitsee Sipoon jäteasemalla osoitteessa Ampuradantie 3, Sipoo.

Vastaanotettavan maa-aineksen haitta-ainepitoisuuksien tulee alittaa Vna 214/2007 mukaiset alemmat ohjearvot. Haitta-aineilla pilaantuneesta kohteesta vastaanotettavista maista tulee olla yhteydessä etukäteen ja maiden vastaanotto sovitaan tapauskohtaisesti.

Pyydämme ilmoittamaan suurista maa-aineseristä etukäteen. Vuotuinen vastaanottokiintiömme on rajallinen ja vastaanottotilanne on hyvä varmistaa etukäteen ennen maanajoa.

Kuormat vastaanotetaan hinnastomme mukaisesti kuormakohtaisilla hinnoilla. Kuormia ei punnita.

Emme vastaanota alla mainittuja maa-aineksia:

  • Haitta-aineilla pilaantuneet maa-ainekset
  • Vieraslajeja sisältävät kuormat
  • Jätettä sisältävät maa-ainekset*
  • Stabiloidut maa-ainekset
  • Sulfaattimaat
  • Imuautokuormat
  • Kivituhka

*Jätteiksi luokitellaan muun muassa betoni, tiilet, muovi, puu, kannot, juurakot, pensaat ja suuret määrät risua

Mikäli kuorman purkamisen yhteydessä havaitaan, että vastaanottoehdot eivät täyty, on jätteen haltija velvollinen toimittamaan maa-aineksen käsittelypaikkaan, jolla on lupa käsitellä vastaavia maa-aineksia.

Konetöistä, kuten kuorman irrotuksesta ja lastauksesta perimme konetyömaksun alkavalta puolelta tunnilta.